Czym jest dogoterapia?
Dogoterapia, inaczej kynoterapia, to terapia wspomagająca inne terapie, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne intelektualnie bądź ruchowo, dzieci z dysfunkcjami różnego typu, opóźnieniami w rozwoju. Ponadto dogoterapia ma również zastosowanie w przypadku osób samotnych czy tez starszych oraz w zajęciach edukacyjnych dla dzieci zdrowych.
Dogoterapia ma na celu custom research paper writing services poprawę relacji społecznych z ludźmi i zwierzętami, lepsze funkcjonowanie fizyczne i poprawę kondycji psychicznej.


  Rodzaje zajęć dogoterapeutycznych:

 1. Zajęcia edukacyjne z udziałem psa
 2. Zajęcia edukacyjne z udziałem psów mają na celu wykorzystanie psa jako motywatora do lepszej edukacji dzieci czy młodzieży. Celem takich zajęć jest zdobycie nowej wiedzy, ugruntowanie wiedzy już wcześniej zdobytej, zabawy ruchowe i intelektualne uczące cierpliwości i zdrowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w formie mieszanej – połączenie pogadanki z wykorzystaniem własnych pomocy dydaktycznych oraz zabawy ruchowe, gdzie nagrodą jest kontakt z psem oraz różnego rodzaju zagadki , quizy oraz zajęcia manualne. Dzięki obecności psa na zajęciach dzieci chętniej uczestniczą w zajęciach i lepiej custom writing services zapamiętują. Zajęcia edukacyjne są przeznaczone dla grup dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym.

 3. Terapia z udziałem psa
 4. Terapia z udziałem psów to terapia wspomagająca inne formy terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo. Odpowiedni rodzaj i formę terapii dobiera się po konsultacjach z terapeutami tych osób – lekarzem prowadzącym, logopedą, psychologiem, pedagogiem czy rehabilitantem. Program terapii z psem jest przygotowywany i page
  planowany na cykl zajęć w określonych odstępach czasowych. W tej formie dogoterapia bardzo ważne jest, aby wspólnie z rodzicami i terapeutami ustalić cele, nad jakimi w czasie terapii z psem pracuje się. Terapia może mieć formę indywidualnych zajęć bądź grupowych. Terapia jest prowadzona wyłącznie w zespole z pedagogiem specjalnym. Wszystkie zajęcia są dokumentowane na piśmie przez terapeutę.

 5. Spotkanie z psem
 6. Spotkania z psami to przede wszystkim nauka dobrego kontaktu z psem. Spotkanie z psem przeznaczone jest zarówno dla dzieci zdrowych, jak i dzieci i dorosłych z różnymi niepełno sprawnościami. Spotkanie z psem to zajęcia, które nie są prowadzone przez pedagoga, mogą być ukierunkowane przez niego lub zespół specjalistów prowadzących te osobę. Taka forma zajęć z psem może być częściowo spontaniczna, nie musi być ustalony pogram zajęć ustalony z góry na długi okres czasu. Głównym celem takich zajęć może być przełamywanie lęku przed nowymi zadaniami, pokonywanie barier, które stawia otoczenie czy też praca nad wyjściem z z depresji. Spotkania z psem również dzięki wspólnej zabawie stymulują rozwój motoryki i poprawiają stan emocjonalny.


  Cele dogoterapii:

 1. Ruchowe
  • Rozwijanie motoryki małej i dużej
  • Praca nad równowagą ciała
  • Normalizacja napięcia mięśniowego
 2. Emocjonalne
  • Budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości
  • Budowanie pozytywnych emocji
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji
  • Rozwijanie umiejętności odprężania się
  • Łagodzenie różnego rodzaju lęków
  • Zmniejszanie odczuwania samotności
  • Akceptacja własnych ograniczeń, niepełnosprawności
 3. Poznawcze
  • Poprawa koncentracji uwagi
  • Poprawa zapamiętywania
  • Wzbogacanie zasobu słownictwa
  • Rozwijanie działania wszystkich zmysłów
  • Rozwijanie poziomu komunikacji werbalnej
 4. Społeczne
  • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
  • Nauka zdrowej rywalizacji w grupie podczas rozwiązywania zadań
  • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w grupie
  • Nauka przegrywania
  • Integracja grupy (rodzina, rówieśnicy, dziecko-pies)